BERANDA

SELAYANG PANDANG

SELAYANG PANDANG

Sudah menjadi kewajiban kita bersama sebagai umat Islam untuk memperkenalkan anak-anak kita kepada ajaran Islam yang sebenarnya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bertauhid dan menjauhkan diri dari kesyirikan, kemaksiatan dan penyimpangan-penyimpangan.

SMPIT Al-Hidayah hadir sebagai media pendidikan umat, berupaya memadukan pendidikan nasional dan pesantren dengan konsep Islamic Boarding School. Membekali dan mendidik anak-anak kita dengan ilmu yang benar dan bermanfaat, solusi pendidikan bagi keluarga muslim, tanpa menyampingkan ilmu pengetahuan umum sebagai faktor penting yang juga harus dikuasai.

KEUNGGULAN KAMI

 

TENAGA PENGAJAR

 • Bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah
 • Sarjana Pendidikan S1 / sesuai kompetensi
 • Berpengalaman, aplikatif dan mediatif

 

KURIKULUM

Kurikulum pendidikan yang diterapkan adalah perpaduan antara kurikulum pendidikan nasional dan muatan lokal yang sarat dengan pengetahuan agama.

 

PROGRAM PEMBIASAAN DAN EKSTRAKULIKULER

 • Shalat berjamaah
 • Tahfizh Al-Quran
 • Hafalan Hadits
 • Bahasa Arab
 • Doa dan Dzikir
 • Kuliah Duha
 • Shoum Sunnah
 • Pidato (Indonesia-Arab)
 • Wisata Alam (Outbound)
 • Olahraga (Futsal)
 • Pembentukkan Karakter melalui pembiasaan

LOKASI KAMI